/

 

 

AFSTAMMING

Ontkenning, (vervangende toestemming voor) erkenning en gerechtelijke vaststelling vaderschap, het heeft allemaal met afstamming te maken. Wie ben ik en van wie stam ik af? Ieder kind heeft recht op kennis van zijn identiteit.

Het afstammingsrecht regelt de familierechtelijke betrekkingen van een persoon. Wie is in juridisch opzicht de moeder van een kind? En wie de vader? Het idee van de wetgever is dat de juridische situatie zoveel mogelijk in overeenstemming is met de biologische werkelijkheid. 

In zaken van afstamming wordt een minderjarige, optredend als verzoeker of belanghebbende, altijd vertegenwoordigd door een bijzondere curator. De bijzondere curator is de wettelijk vertegenwoordiger van het kind en hoeft als zodanig alleen diens belangen te behartigen.

Ik ben bijzondere curator, maar kan u ook als advocaat bijstaan in afstammingszaken. Ik kan een verzoekschrift voor u indienen, maar ook verweer voeren tegen een verzoek waar u het niet mee eens bent.