/

 

 

MODULE OUDERSCHAPSPLAN

Als u gaat scheiden, moeten er afspraken worden gemaakt over de kinderen. Voor bijna alle ouders van minderjarige kinderen is het opstellen van een ouderschapsplan verplicht. Alleen ouders die samenwonen, maar geen gezamenlijk ouderlijk gezag over hun kinderen hebben, hoeven geen ouderschapsplan op te stellen.

Ouders mogen zelf bepalen hoe zij invulling geven aan de afspraken uit het ouderschapsplan. Een aantal punten komt in een ouderschapsplan verplicht aan bod:


  • de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken;
  • de uitwisseling van informatie over belangrijke onderwerpen, zoals schoolkeuze;
  • ieders aandeel in de kosten van de kinderen (kinderalimentatie).

Ik help u graag bij het maken van goede afspraken over de kinderen. De kosten van het opstellen van een ouderschapsplan, inclusief een bespreking van (maximaal) een uur, bedragen € 475,00 exclusief btw. Voor extra werkzaamheden, zoals het berekenen van de verschuldigde kinderbijdrage, zal ik mijn uurtarief in rekening brengen.