/

 

 

SCHEIDING

Scheiden is moeilijk en doet pijn. U krijgt te maken met hevige emoties. Verdriet, boosheid en teleurstelling wisselen elkaar af. Daarnaast komen er ook veel praktische vragen op u af.

Het is belangrijk om op een goede en respectvolle manier uit elkaar te gaan, zeker als er kinderen zijn. Nu goed scheiden, voorkomt problemen voor later. Al voelt het soms niet zo, toch is respectvol uit elkaar gaan de beste, snelste én goedkoopste oplossing.

Een scheiding kunt u, ook bij Den Ridder Familierecht, op verschillende manieren regelen:

1. Via mediation

Samen met uw partner regelt u de scheiding met behulp van één advocaat/scheidingsmediator. Onder begeleiding maakt u samen met uw partner afspraken over de gevolgen van de scheiding. De afspraken worden vastgelegd in een convenant. 

Bij mediation hoeft u zelf niet naar de rechtbank. In de regel doet de rechtbank binnen twee tot vier weken uitspraak. De praktijk wijst uit dat mediation meestal de beste, snelste en goedkoopste manier is om uit elkaar te gaan.

2. Via overleg

U en uw partner hebben ieder een eigen advocaat. In overleg met de andere partij wordt geprobeerd tot overeenstemming te komen. Dit overleg gaat vaak schriftelijk of telefonisch, maar kan ook in zogeheten viergesprekken plaatsvinden. Viergesprekken zijn oplossingsgerichte gesprekken, waarbij zowel u en uw partner als de advocaten aanwezig zijn. 

Als met behulp van de advocaten afspraken kunnen worden gemaakt, leggen zij deze vast in een scheidingsconvenant. U hoeft niet naar de rechtbank en de rechter doet snel uitspraak. 

3. Via de rechter 

Soms lukt het niet om de scheiding in overleg te regelen, althans niet op alle punten. In dat geval kan de rechter om een oordeel worden gevraagd. U moet dan ook zelf naar de rechtbank en de rechter beslist over alle punten waarover u het niet eens bent. 

Een procedure bij de rechtbank duurt al snel zes maanden tot een jaar. Als niet zo lang kan worden gewacht, kan de rechter worden gevraagd een of meerdere ordemaatregelen te treffen. Dit wordt een voorlopige voorzieningen procedure genoemd. Een tijdelijke regeling kan soms meer dan een jaar duren.