/

 

 

ONLINE MEDIATION

Online Mediation is de uitkomst als u of uw (ex-)partner in het buitenland woont of rechtstreekse communicatie om een andere reden niet mogelijk is, zoals nu, vanwege de coronacrisis. Ik heb een online mediationtool tot mijn beschikking, waarin alle relevante informatie en gegevens in een beveiligde omgeving kunnen worden geüpload. Via een forum en/of videoverbindingen kan worden gesproken over de verschillende onderwerpen en de inhoud van aangeleverde stukken.

Ook bij online mediation geldt dat van alle gesprekken een verslag wordt gemaakt, dus ook van de videogesprekken. Het verslag kan rechtstreeks in het systeem worden geüpload of worden gemaild, al naar gelang de eigen wensen. Hetzelfde geldt voor documenten met algemene informatie. Zodra er iets wijzigt in het systeem ontvangen alle betrokkenen daarvan een melding.

Zodra er (nagenoeg) volledige overeenstemming is bereikt, kan er een concept overeenkomst (ouderschapsplan en/of convenant) worden aangemaakt. Vervolgens kan er verder worden gesproken worden over de inhoud. Eventuele nieuwe versies zullen ook weer in het systeem worden getoond.

Voor de ondertekening van de stukken, zal er altijd nog een bijeenkomst plaatsvinden, ook als de rest van het traject volledig online heeft plaatsgevonden. Dit is voorgeschreven om de identiteit van u en uw (aanstaande) ex te kunnen controleren en vast te stellen dat u alle twee achter de inhoud van de afspraken staat en weet waar u voor tekent.

Ook de procestukken, zoals het verzoekschrift tot echtscheiding, de echtscheidingsbeschikking en het inschrijvingsbewijs kunnen worden geüpload. Niet alleen ik, maar ook u, kunt aantekeningen maken en bewaren in de digitale omgeving. De aantekeningen zijn niet inzichtelijk voor anderen en worden ook niet bewaard. Aan het einde van de zaak kan met één druk op de knop een verzamelbox worden gegenereerd. U kunt op die manier het hele dossier bewaren op de eigen computer.