/

 

 

NIEUWS

Beschikbaarheid in tijden van corona

De uitbraak van het coronavirus raakt ons allemaal. Omdat de advocatuur onder essentiële dienstverlening valt, kan ik gelukkig gewoon mensen op kantoor ontvangen. De anderhalve meter afstand kan daarbij goed worden gewaarborgd en bovendien is een spatscherm aanwezig. Mocht u toch liever gebruik maken van belafspraken en/of videogesprekken? Dat kan ook. Voor mediations heb ik een online mediationtool tot mijn beschikking, waarin informatie en gegevens in een beveiligde omgeving kunnen worden geüpload. Via een forum en/of videoverbindingen kan worden gesproken over de verschillende onderwerpen en de inhoud van aangeleverde stukken. Lees er meer over op  Online Mediation

Bent u bang dat de crisis gevolgen heeft voor uw alimentatieverplichting of de contacten met uw kind(eren)? Neem dan vooral contact op. 

Omgang tijdens corona is passen en meten

Veel gescheiden ouders hebben vragen over hoe ze onder de huidige omstandigheden om moeten gaan met de afspraken in het ouderschapsplan. Zij vrezen voor besmettingsgevaar en maken zich zorgen over de gevolgen van een nieuwe en verdergaande lockdown. Het is mijns inziens belangrijk dat ouders zich ook onder de huidige omstandigheden zoveel mogelijk houden aan de afspraken die zijn gemaakt over de omgangsregeling. 

Als de kinderen gezond zijn en ook de ouders zich goed voelen, kunnen ze - als de overheidsregels dit toelaten - volgens afspraak bij beide ouders verblijven. Voor kinderen is het goed om zoveel mogelijk de structuur aan te houden zoals die altijd is geweest. Ook voor hen is dit een verwarrende tijd: de scholen zijn dicht en afspreken met vriendjes is er niet meer bij. Ze willen graag tijd doorbrengen bij zowel moeder als vader, zoals ze dat altijd al doen. 

Natuurlijk is het niet onder álle omstandigheden mogelijk om de omgangsregeling in stand te houden zoals overeengekomen. Bijvoorbeeld wanneer één van de ouders, of zelfs beide, een cruciaal beroep uitoefenen. Ook kan het zo zijn, dat iemand in het gezin gezondheidsklachten heeft. Dan is het zaak dat ouders het overleg aangaan en dat zij bespreken hoe de afspraken zo kunnen worden aangepast, dat de omgangsregeling verantwoord en uitvoerbaar blijft. Het is belangrijk dat beide ouders zich hierbij flexibel opstellen. Blijf vooral met elkaar in gesprek en probeer er samen zo goed mogelijk uit te komen. 

Vijf tips :

  1. Wees eerlijk. Informeer de andere ouder eerlijk over eventuele blootstelling aan het virus en overleg samen welke stappen u kunt ondernemen om het risico van besmetting voor de kinderen zo klein mogelijk te houden. 
  2. Blijf kalm. Wees eerlijk over de ernst van de pandemie, maar blijf kalm en vertel de kinderen dat je erin gelooft dat het voorbij zal gaan en dat betere tijden zullen aanbreken. Bescherm kinderen tegen berichtgeving die is gericht op volwassenen. Stel ze tegelijkertijd in de gelegenheid vragen te stellen of hun zorgen te uiten en beantwoord hun vragen op een manier die bij hun leeftijd past. 
  3. Hou structuur. Maak een duidelijke planning voor de dag. Veel ouders moeten in deze situatie extra werken of komen juist tijdelijke zonder werk te zitten. Geef een duidelijke structuur, ook in het contact met de (andere) ouder, bijvoorbeeld via FaceTime of Skype. 
  4. Toon begrip. Ongetwijfeld zal de huidige pandemie leiden tot economische achteruitgang en inkomstenverlies voor veel ouders. Dit kan problemen opleveren wanneer het gaat om het betalen of ontvangen van alimentatie. Wees als ouders begripvol naar elkaar toe, of je nu de alimentatieplichtige of de alimentatiegerechtigde ouder bent. 
  5. Geef mee. Tegenslag biedt ook kansen. Als u als ouders samen bedenkt wat het beste is voor de kinderen, kan dit ervoor zorgen u dichter bij elkaar komt te staan. Voor veel kinderen zal deze bijzondere periode leiden tot blijvende herinneringen. Het is belangrijk voor kinderen om te weten dat hun ouders er alles aan hebben gedaan om hen uit te leggen wat er aan de hand was en om hen gezond te houden. 

Nieuws van verder-online

Mijn specialisatievereniging, de vFAS, helpt mensen via haar informatieplatform VERDER*. Op de site verder-online treft u zowel praktische- als achtergrondinformatie over familierecht in brede zin aan. Hieronder vindt u het laatste nieuws van verder-online.


 

Wilhelminalaan 5 4941 GJ Raamsdonksveer T: 0162-229702 I F: 0162-241410 I E: info@denridderfamilierecht.nl 
© 2018 Den Ridder Familierecht