/

 

 

VERDELING

Als u uit elkaar gaat, moet er vaak veel worden geregeld, zeker wat de financiën betreft. Wie blijft er in het huis wonen? Hoe worden de bankrekeningen verdeeld? Welke betalingsverplichtingen zijn er?

Geen schriftelijke overeenkomst

Woont u samen, maar heeft u geen samenlevingsovereenkomst? Als u mondeling afspraken heeft gemaakt, kunnen deze ook geldig zijn. Heeft u geen duidelijke afspraken gemaakt, dan valt u terug op de wettelijke regels en dat wat de redelijkheid en de billijkheid voorschrijven. 

Huwelijkse voorwaarden of samenlevingscontract

Is er geen schriftelijke overeenkomst gesloten? Dan hangt de vermogensafwikkeling af van wat u destijds met uw partner heeft afgesproken. De akte van de notaris zal al een hoop vragen beantwoorden. 

Gemeenschap van goederen

Bent u voor of tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap niet naar een notaris geweest voor huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden? Dan bent u getrouwd in gemeenschap van goederen. Uitgangspunt is dan dat de bezittingen bij helfte worden gedeeld en schulden gelijkelijk worden gedragen. Op deze hoofdregel bestaan wel uitzonderingen, bijvoorbeeld als u of uw partner een erfenis of schenking onder uitsluitingsclausule heeft ontvangen.  

 


 


.