/

 

 

OMGANG / OUDERSCHAPSPLAN

Heeft u minderjarige kinderen en gaat u scheiden (of bent u gescheiden), dan zullen er afspraken moeten worden gemaakt over de verdeling van de zorg en opvoeding. Afspraken over de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken noemen we een zorgregeling, ook wel omgangsregeling genoemd, al mag het laatste woord strikt genomen alleen worden gebruikt als maar één ouder het gezag heeft.

Bij een echtscheiding worden de afspraken over de zorg voor de kinderen vastgelegd in een ouderschapsplan. De zorgregeling is daar een onderdeel van. Als u het niet eens wordt over de manier waarop de omgangscontacten het beste kunnen worden ingevuld, kan de rechter om een oordeel worden gevraagd. Rechterlijke tussenkomst is ook nodig als een ouder weigert om omgang toe te staan. 

Het is goed voor kinderen dat zij na een scheiding contact houden met beide ouders, uitzonderingen daargelaten uiteraard. Ik sta u graag bij in zaken betreffende omgang. Ik weet wat goed is voor kinderen en help u ook graag (al dan niet samen met de ander ouder) bij het opstellen van een ouderschapsplan.