/

 

 

GEZAG

Een kind kan en mag sommige beslissingen niet zelf nemen. Daarom staat een kind onder gezag.

Ouderlijk gezag bevat de plicht om een kind op te voeden en te verzorgen. Als u gezag heeft over een kind, bent u tevens zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger. U kunt dan officiële handelingen verrichten namens het kind.

Uitgangspunt is dat ouders het gezag over hun kind(eren) samen uitoefenen. Soms is maar één ouder met het gezag belast. De andere ouder kan het gezag dan alsnog samen met de gezagsouder aanvragen via een formulier of alleen, via een procedure bij de rechtbank. 

Bent u voor de  geboorte van uw kind getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan krijgt u automatisch het gezag over uw kind. Beide ouders houden het ouderlijk gezag na een scheiding, tenzij de rechter anders beslist