/

 

 

KINDERALIMENTATIE

Mede vanwege mijn lidmaatschap van de Commissie Knelpunten Alimentatienormen van de vFAS, heb ik grote expertise op het gebied van (kinder)alimentatie. Ik adviseer en procedeer graag én met succes over alimentatie.

De Commissie Knelpunten Alimentatienormen bestaat uit een aantal alimentatiespecialisten, die een of twee keer per jaar bij elkaar komen om knelpunten en alternatieven in het alimentatierecht te bespreken. De knelpunten worden ingebracht in het Keten Overleg Alimentatie, waaraan de Expertgroep alimentatienormen, de vFAS, de Belastingdienst, het Nibud en de gemeentelijke Sociale Diensten deelnemen.

Bij de vaststelling van kinderalimentatie staan twee begrippen centraal staan: behoefte en draagkracht. De vast te stellen onderhoudsbijdrage mag de behoefte van de kinderen niet overstijgen, maar evenmin de draagkracht van de ouders.

Behoefte

Voor de vaststelling van de alimentatiebehoefte van kinderen heeft het Nibud een systeem ontwikkeld. Dit systeem gaat uit van het gezinsinkomen tijdens het huwelijk.

Draagkracht

Ouders dienen naar draagkracht in de kosten van hun kinderen te voorzien. In de rekenmethodiek voor kinderalimentatie wordt op forfaitaire wijze met de redelijke kosten van levensonderhoud rekening gehouden. De daadwerkelijke lasten spelen in beginsel geen rol.

De forfaitaire draagkrachtberekening ziet er als volgt uit: 

-    een redelijke woonlast van 30% van het netto inkomen;

-    een bedrag van € 1.270,00 voor de kosten van levensonderhoud, dat als volgt is opgebouwd:

 

       •       bijstandsnorm                                  €  1.284,00

       •       wooncomponent                         -  €    189,00

       •       ziektekosten                                      €    166,00

       •       ziektekostencomponent          -    €     42,00

       •       onvoorzien                                         €     50,00

                                                                                 =======                

                 totaal                                                €  1.270,00


Van het netto besteedbaar inkomen, verminderd met de hiervoor genoemde forfaitaire bedragen, is vanaf een bepaald inkomen circa 70% beschikbaar als draagkracht. Voor lagere inkomens gelden hogere percentages. De minimale draagkracht bedraagt € 25,00 per maand. Een eventuele aanspraak op kindgebonden budget wordt bij het inkomen opgeteld..

Bij het bepalen van de hoogte van de alimentatie wordt ook rekening gehouden met het bedrag dat een ouder zelf aan de kinderen uitgeeft. Dit wordt de zorgkorting genoemd. Bij gemiddeld twee omgangsdagen per week, is de zorgkorting 25%. Bij drie omgangsdagen 35% en bij één dag 15%.